Betaler 25,2 millioner kroner i utbytte til eierne

Harstad, Tjeldsund, Kvæfjord, Lødingen, Gratangen og Ibestad får påfyll til kommunekassa.

UTBYTTE Administrerende Ida Texmo Prytz melder om et solid overskudd i Hålogaland kraft.   Foto: Privat

nyheter

Styret i Hålogaland Kraft AS behandlet 08.05.20 årsregnskapet for 2019. Det vedtok at det for regnskapsåret 2019 utbetales utbytte til eierne med 25,2 mill. Konsernet er eid av Harstad kommune med 48,6 prosent, Tjeldsund kommune 17,1 prosent og kommunene Kvæfjord, Lødingen, Gratangen og Ibestad, hver med 8,6 prosent.


Havna skal bli en energihub

Harstad Havn skal bli en energihub. Det vil gjøre havna mer attraktiv for alle som seiler langs kysten.


Overskudd før skatt ble på 94 mill i 2019, en økning på seks millioner, i forhold til 2018. Driftsresultatet ble på 100,6 mill. Ifølge styreleder Finn Håkon Jørstad og administrerende direktør Ida Texmo Prytz kan man takke en kombinasjon av god underliggende drift i samtlige av konsernets virksomheter, og gode kraftpriser for det gode resultatet. Selskapet konkluderer med at tallene gir et godt grunnlag for utbetaling av utbytte til eierne.

De operative virksomhetene HLK Nett AS, HLK Produksjon AS, HLK Bredbånd AS, HLK Kunde AS og HLK Eiendom AS er organisert som heleide datterselskaper av Hålogaland Kraft AS.Hålogaland Kraft betaler som andre selskaper selskapsskatt av overskuddet. I tillegg til normal selskapsskatt beregnes det grunnrenteskatt på noen vannkraftverk. Dette fordi vannkraft kan gi avkastning utover et normalresultat. Gjennom grunnrenteskatten skal en del av avkastningen føres tilbake til fellesskapet, og denne tilleggsskatten er 37 prosent. For Hålogaland Kraft betyr dette at overskuddet før skatt på 94 mill reduseres til 68,6 mill etter skatt, forklarer Jørstad og Texmo Prytz i en pressemelding.


Økt beredskap hos kraftselskapet

Hålogaland Kraft følger anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Harstad kommune, og har gradvis innført tiltak for å begrense smitten av koronaviruset.


Det opplyses at investeringsaktiviteten i konsernet fortsatt er høy. I 2019 er det investert 97 mill innenfor virksomhetsområdene nett, produksjon og bredbånd.

- Investeringene bidrar til økt forsyningssikkerhet, styrket digitalisering og tilrettelegger for økt næringsutvikling og det grønne skiftet i regionen, hevdes det.