Gausvik barnehage er blitt miljøfyrtårn

Nå følger flere av de kommunale barnehagene etter.

Barna i Gausvik barnehage plukker søppel og tar miljøhensyn i det meste de gjør. Foto: Privat 

nyheter

Ungene i Gausvik – og i flere andre av de kommunale barnehagene plukker nå søppel, gjenbruker mye av det som før gikk i søpla, sparer både strøm og miljø – og kjøper kortreist mat der det er mulig, ifølge en pressemelding fra Harstad kommune.

Det er noen av tiltakene barnehagene har iverksatt for å spare miljøet – og for å kunne bli sertifisert som miljøfyrtårn. For å oppnå statusen man tilfredsstille en rekke strenge kriterier innen arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk.

Tiltaksplan

Line Kristiansen var avdelingsleder i Gausvik barnehage da den siktet mot å bli miljøfyrtårn.

– Det har vært viktig for meg at dette skal være gjennomførbart og håndterlig for personalet. Jeg begynte derfor med å se på hva som skulle til for å bli sertifisert opp mot hva som allerede ble gjort. På bakgrunn av dette laget jeg en tiltaksplan som i stor grad handlet om å bevisstgjøre personalet de miljøtiltakene de allerede hadde, samtidig som jeg tok det litt videre, sier hun, ifølge pressemeldingen.


Mye handler om bevissthet rundt miljøtenkning og enkle, gjennomførbare tiltak. Det kan være så enkelt som å ha gode rutiner for å bruke opp en åpnet pakke med mat før man åpner en ny av samme type, gjenbruke melkekartonger, eggekartonger, eggeskall og lignende som barna kan bruke i sine formingsaktiviteter.

Kompetanse

– Vi var også veldig beviste på strømbruk og kunnskap blant ansatte og barna. Barnehagen har nå en egen kildesorteringsinstruks og innkjøpsinstruks som ansvarlige er godt kjent med. I forhold til mat er det krav om 15 % økologisk, dette er erstattet av kortreist melk fra meieriet på Sama. Vi kjøper også bare MSC-merkede fiskeprodukter, ei miljømerking som viser at det er bærekraftig, sier Kristiansen.

Samlet sett var dette en suksessoppskrift. Nylig kom beskjeden om at barnehagen var sertifisert, og miljøbevisste barn og ansatte kan snart smykke seg med det synlige beviset på satsingen. Og de andre kommunale barnehagene står i kø for å bli sertifisert. Finnvika barnehage fikk den glade beskjeden denne uka, heter det i pressemeldingen.

– Jeg er glad for at barnehagene tar dette løftet og lykkes. Det gir miljøbevisste barn for fremtiden, sier barnehagesjef i Harstad. Ann-Lissbeth Vinje.