Sterk søkning til beredskapsstudiet ved UiT Harstad

Beredskap, risiko og samfunnssikkerhet er et stadig aktuelt tema i nordområdene, og bachelorstudiet i Internasjonal beredskap ved UiT i Harstad har 40 prosent flere førstegangssøkere, enn i fjor.

ØVER Studentene Maria Dahle og Sunniva Jørstad studerer Internasjonal beredskap, og her er de på øvelsesfeltet til Norges brannskole.   Foto: Roger Egeli

nyheter

Dette skriver universitetet på sine hjemmesider. Bachelorstudiet i Internasjonal beredskap ved UiT i Harstad er samlingsbasert og tar opp 55 nye studenter hvert år. I år var det 153 søkere som hadde dette studiet som sitt førstevalg, og dette er en økning på litt over 40 prosent fra 2019.


Slutter som viserektor på UiT

Viserektor Kriss Rokkan Iversen fratrer sin stilling ved UiT Norges arktiske universitet.


Studiet går over tre år og er samlingsbasert, med seks ukesamlinger hvert år. Klemetsen tror dette er noe av grunnen til at studiet er populært. Studentene er fra hele landet og er samlingsbasert, slik at studentene kan kombinere studier og jobb.


Leder:

Når flere vil studere

Årets søkertall til universiteter og høyskoler viser en sterk økning. Ved UiT Campus Harstad er økningen på nesten 20 prosent sammenlignet med i fjor, og i Narvik er det over 30 prosent flere søkere enn i 2019.


Det har vært en dreining de siste årene, der stadig flere søkere kommer direkte fra videregående skoler og velger å starte karrierene med dette studiet.

Du kan lese hele saken på UiT sine hjemmesider her!