Harstadbedrift søker hjelp fra Kvæfjord

Grøtavær Brygge sendte i mars en søknad om forskuttering av midler. Administrasjonen i Kvæfjord er skeptisk.

SØKER Formannskapet får 11. mai forelagt en søknad om økonomisk drahjelp i form av forskuttering av midler til Grøtavær brygge.   Foto: Knut Godø

nyheter

Kvæfjord kommune har to ungdommer på helgeavlastning på Grøtavær Brygge. Bedriften spør i søknaden om tilbudet heller kan flyttes til ledige helger til høsten, mens betalingen forskutteres?

Leirskole er nå blitt lovpålagt, og bevilgningene til kommunene for at de skal sende elever ligger i statsbudsjettet. Grøtavær brygg spør om Kvæfjord kommune kan forskuttere betalingen for elever som skal til Grøtavær leirskole i det kommende året, uavhengig av når leirskoleoppholdet gjennomføres?