Kommunen tråkket i rucolaen - igjen

Å holde berørte parter informert, må være et minimumskrav til saksbehandling i kommunal forvaltning.

nyheter

Vi trodde Harstad kommune hadde lært av forrige forsøk på å ta seg til rette på annen manns eiendom. Men nå har kommunen tråkket i salaten på nytt.

Gårdbruker Torstein Kulseng var nemlig fullstendig uvitende om at Harstad kommune vurderer å bygge nye Bergseng skole på den beste matjorda hans. Først da han ble kontaktet av en politiker i oppvekstutvalget, ble han klar over at Kulseng gård er ett av tre mulige tomtealternativ.

Bonden selv tar ikke de største bokstavene i bruk når han beskriver kommunens fremgangsmåte, men han levner heller ingen tvil om at dette er helt uaktuelt.


Torstein oppdaget helt tilfeldig at kommunen vurderer å bygge skole på tomta hans

Gårdbruker Torstein Kulseng oppdaget helt tilfeldig at kommunen vurderer å bygge ny skole på den beste matjorda hans.


Dette skjer et drøyt år etter at Harstad kommune dummet seg ut i en eiendomssak på Seljestad. Den gangen handlet det om erverv av privat grunn for å etablere et søppelanlegg for et boligkompleks på nabotomta. Naboens gjentatte og høylytte protester falt på steinhard granittgrunn, helt til kommunens Areal og byggesakstjeneste la seg langflat etter å ha fått en realitetsorientering.

Det er det definitivt behov for denne gangen også. Greit nok er man ikke i nærheten av første spadestikk, men å holde berørte parter informert, må være et minimumskrav til saksbehandling i kommunal forvaltning. I alle fall når det er snakk om et så drastisk tiltak som eventuelt å måtte gå til ekspropriasjon av bondens matjord, slik som tilfellet er i denne konkrete saken.


I så måte er det betryggende at politikerne rister på hodet over at kommunen ikke har vært i kontakt med gårdbrukeren. Håp om bedring er det også når administrasjonen innrømmer at grunneieren skulle vært kontaktet og informert om planene. Så er det å forvente at lærdommen ikke går ut på dato - denne gangen.