Kaller vedtak om å ta i mot flyktningbarn for køsniking

Mot Frps stemmer gikk kommunestyret i Harstad torsdag kveld inn for å ta imot barn fra Moira-leiren. Edvin Eriksen (SV) fremmet forslaget, og fikk bred støtte.

MOT STRØMMEN Frp-politikerne Eivind Stene (t.h.) og Kristian Eilertsen.  Foto: Andreas Isachsen

nyheter

Kristian Eilertsen og Frp var derimot sterkt uenige. Han karakteriserte det som køsniking. Han redegjorde også grundig for hvorfor han bruker uttrykket.

– I verden finnes det hundrevis av millioner barn under trange økonomiske kår. Disse barna er også omgitt av politisk uro, og er i stor grad prisgitt sine foreldres veivalg og forsørgerevne. Barn i Moria er ikke skyldige i den situasjonen de har havnet i, men deres situasjon er på ingen måte unik på verdensbasis.