Fra søndag blir det åpen kirke i Kanebogen

Søndag åpner Kanebogen kirke opp for at folk kan komme innom kirka igjen.

ÅPNER: Kanebogen kirke åpner for publikum igjen.   Foto: Tore Skadal

nyheter

Kanebogen kirke vil ha åpen kirke tre dager i uken fra og med søndag. Tirsdag, torsdag og mellom klokken 13 og 15 kan de som ønsker besøke kirken for å tenne lys, prate eller be.

Diakon Lars Martin Skipevåg har fått tilbakemeldinger på at mange savner å kunne komme til kirka.


Taket blir ikke reparert med det første

I over et år har Trondenes kirke vært «pyntet» med sperringer og fareskilt for å advare besøkende om løse taksteiner som kan komme deisende.


– Vi har skjønt at mange savner å komme hit, både enkeltvis, men også å kunne gå på gudstjenester og andre feiringer. Derfor er det fint å endelig kunne åpne litt forsiktig igjen.

Torsdag kom informasjonen fra regjeringen om at offentlige arrangementer med under 50 personer vil være tillatt fra 7. mai. Skipevåg håper at det derfor vil bli aktuelt å starte opp med gudstjenester igjen fra neste uke, og forteller at kirkene i Harstad vil vurdere situasjonen og lage en plan med retningslinjene som har kommet.

Inntil videre ønsker han velkommen til åpen kirke i Kanebogen.


– Glad vi fikk en kvalifisert søker

To personer har søkt den ledige stillingen som sogneprest i Harstad sokn. En av dem er nåværende kapellan i Harstad menighet, Hanne Punsvik Øygard (29).


Den norske kirke skriver torsdag kveld i en pressemelding at den gradvis vil gjenoppta gudstjenester og andre aktiviteter, i tråd med regjeringens nye smittevernregler. Kirkerådet, Bispemøtet, KA og styret i Norges kirkevergelag har den siste uken jobbet med en ny bransjestandard. Den skal inneholde smittevernregler for hvordan gudstjenester og andre kirkelige handlinger kan gjenopptas på en forsvarlig måte.

- Vi sender inn vårt forslag til bransjestandard i dag, og håper på rask tilbakemelding fra departementet. Når menighetene har innarbeidet tiltakene for smittevern, kan kirkene åpne igjen, sier direktør i Kirkerådet Ingrid Vad Nilsen i pressemeldingen.

Vad Nilsen sier det er mye lokal planlegging som skal fullføres før kirkene igjen kan avholde gudstjenester. Bransjestandarden vil bli publisert på kirkens nettsider når den er klar.


Museet går nye veier for å nå ut til publikum: – Skal være en appetittvekker

Sør-Troms museum er koronastengt, men de har funnet en måte å nå ut til folk på. Fram til sommeren er målet å publisere mange videoer fra severdighetene i regionen.


- Lokale ansvarsroller må klargjøres, ansatte trenger opplæring og gudstjenestene må forberedes. Lokalt må kirkene også sikre at kirkebyggene blir forsvarlig vasket. Ikke alle kirker vil åpne allerede søndag 10. mai, det vil skje gradvis, sier hun.

- Vi er veldig glade for å snart kunne avholde gudstjenester i kirkerommet igjen, avslutter hun.