Leder:

Turismens bråstopp

Hvor er vi til sommeren? lød et spørsmål til Bent Høie under en av de daglige pressekonferansene om koronautviklingen.

Mang en kommunelege ser nå med bekymring på en turistinvasjon fra landsdeler med høyere koronatall.

nyheter

Helseministeren valgte en bokstavelig tilnærming: Da er vi i Norge! Det lød som en rimelig sikker prognose, ut fra dagens situasjon med stengte grenser og karantene. En forsiktig gjenåpning er imidlertid innledet i flere populære ferieland. Og under et møte mellom EUs turistministre mandag kom det forslag om å opprette koronasikrede «turistkorridorer» mellom medlemslandene, samt en rekke tiltak av typen pleksiglass mellom restaurantbord og et antall kvadratmeter per badegjest på strendene. Turisme var den bransjen som først ble rammet av krisen, og det var skiturister fra Østerrike og Nord-Italia som brakte viruset til Norge.

EU anslår at turist- og reiselivsnæringen kan påføres et inntektstap opp mot 400 milliarder euro. I et land som Hellas er en av fem arbeidsplasser direkte eller indirekte knyttet til turismen. Samme andel gjelder for flere typiske turistkommuner i Norge, og på landsbasis er reiseliv en vekstnæring og et satsingsområde fra myndighetenes side – med tilsvarende, alvorlige konsekvenser når gjestene uteblir.

Turistministermøtet viste få tegn til en samordnet EU-strategi for gjenåpningen, til gjengjeld har det kommet noen relevante advarsler mot et smittefarlig kappløp mellom landene. Uansett vil det ta lang tid før tilstrømningen til Norge normaliseres. Og nordmenn i sitt nærmeste ferieland vil aldri kunne oppveie næringens inntektstap. Dessuten er det fortsatt uavklart hvor i eget land Høie mener vi skal feriere. Selv med et opphevet hytteforbud strever myndighetene med å forklare oss forskjellen på nødvendige og unødvendige fritidsreiser.

Veiledningen er foreløpig ikke stort klarere enn rådet for et måneder siden om å «tenke seg godt om» før man reiste til land med registrerte koronautbrudd. Mang en kommunelege ser nå med bekymring på en turistinvasjon fra landsdeler med høyere koronatall. Før sommersesongen må helsevesenet over hele landet sikres nødvendig beredskap. Den store dugnaden må videreføres, med håndhygiene og avstand. Men også: Ellers livskraftige reiselivsbedrifter må sikres nødvendig krisestøtte, slik EU legger opp til for sin del.