Tok temperaturen på næringslivet:

Færre bedrifter i nord er redd for konkurs

Kompensasjonsordningen treffer best i Troms og Finnmark. Det viser tall fra NHOs medlemsundersøkelse. 37 prosent av de minste bedriftene sier at kompensasjonen for tapt inntekt fungerer i stor eller noen grad.

NÆRINGSLIV Regiondirektør Målfrid Baik i NHO Arktis.  Foto: Moment Studio

nyheter

- Vi ønsker likevel endringer i kompensasjonsordninga - slik at den kan fungere bedre for flere, sier regiondirektør i NHO Arktis, Målfrid Baik i en pressemelding.

NHOs syvende medlemsundersøkelse under koronakrisen er gjennomført tirsdag og onsdag denne uken. På landsbasis mener 4 av 10 bedrifter at kompensasjonsordninga hjelper lite eller ingenting. I Troms og Finnmark melder 35 prosent det samme.


Meninger:

Risikerer å kaste norske sjøfolk på land

Fremskrittspartiet er opptatt av faktiske resultater. Vi ønsker å gi norske sjøfolk på kysten og på norsk sokkel de samme vilkårene for sine jobber som ansatte på land har. Men vet vi alle konsekvensene av å innføre norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann? 


Av de 235 bedriftene i Troms og Finnmark som svarte på undersøkelsen ser tallene slik ut:

• 1 av 3 bedrifter (34 prosent) mener at kompensasjonsordningen er til hjelp (i stor eller noen grad). 35 prosent sier den hjelper lite eller ingenting.

• 6 prosent har gjennomført oppsigelser – opp fra 3 prosent. Samtidig sier 18 prosent at de har planer for oppsigelser – opp fra 15 prosent.

• Det er færre bedrifter som mangler penger til å betale regninger som forfaller om kort tid; 22 prosent – 23 prosent sist.

• Færre opplever konkurstrusselen som reell; 19 prosent nå – 26 prosent sist. For bedrifter med 0-9 årsverk er det 21 prosent som fortsatt frykter konkurs.

- Dette viser at det er nødvendig med endringer i ordninga, kommenterer regiondirektør Målfrid Baik.

- NHO Arktis får tilbakemeldinger fra medlemmer om at egenandelen må fjernes. Dette er et viktig tiltak slik at ordninga med å få kompensert for tapt inntekt, fungerer etter hensikten. NHO har spilt inn til regjeringen fem konkrete krav om forbedringer, der fjerning av egenandel er et ene og målrettede tiltak for sesongbedrifter et annet.


Slik skal flyselskapene sikre nødvendig smittevern når du skal ut å fly

Samferdselsdepartementets Korona-veileder for luftfarten er klar.


-For reiselivet er situasjonen fortsatt svært kritisk og slik vil det være i lang tid fremover. Det er derfor avgjørende at det blir tatt høyde for de spesielle utfordringene sesongbedrifter har, som følge av store variasjoner i inntekten fra måned til måned, poengterer hun.

På landsbasis har 4088 bedrifter svart slik:

• 1 av 4 bedrifter (26 prosent) mener kompensasjonsordningen er til hjelp (i stor eller noen grad). For to uker var tallet 39 prosent. 41 prosent sier den hjelper lite eller ingenting (30 prosent sist).

• 6 prosent har gjennomført oppsigelser – opp fra 4 prosent. Samtidig sier 20 prosent at de har planer for oppsigelser – opp fra 17 prosent.

• Det er færre bedrifter som mangler penger til å betale regninger som forfaller om kort tid; 23 prosent – 26 prosent sist.

• Og noen færre opplever konkurstrusselen som reell; 19 prosent – 22 prosent sist. Det er flest små (0-9 årsverk) som opplever dette; 27 prosent – ned fra 31 prosent sist.