Meninger:

Kommunal årvåkenhet

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet var så mangelfull at den ble trukket ut av administrasjonen fra planlagt behandling i kommunestyret den 30.04.2020. Hvorfor?

  Foto: Knut Godø

nyheter

En fra det politiske miljø våknet. Takk til SV. Edvin Eriksen ble svært overrasket, men i HT den 20.4. fikk han i klartekst gitt uttrykk for sin erfaring med det kommunale illebefinnende. Det er altså årsaken til at kommuneplanen forsvant. Øyriket med Harstads skjærgård var utelatt. Ja ikke nevnt med et eneste ord.

At det er mulig.

Sommerstid er øyriket et eldorado for padling, sykling og med overnattingsmuligheter og servicetilbud for camping, dusjmuligheter. Fiskemuligheter, båtutleie osv. vandring, og fugletitting. Vinterstid skiløyper, lysløyper toppturmuligheter. Et folkehelseparadis.

Kommunen gjennomførte folkemøter før lokalvalget i 2019 som en del av kommunens planprosesser og fikk solid respons og innspill også digitalt fra cirka 3600 innbyggere.

At ingenting av dette heller ikke fant veien fra kommunal referent til kommunal planfører er intet mindre enn oppsiktsvekkende. Hvor trykker skoen i Harstad kommune?

Ønsker kommunen snarlig intern god bedring. By The way!

Når er ny dato for behandling av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet?