Leder:

Hele kulturuniverset er fullstendig tørrlagt

Det går mot en traurig sommer for dem som elsker kultur, festivaler og store idrettsarrangementer.
nyheter

Alt er tørrlagt fram til september, og skjebnen er uviss ut året. Hverdagen er vanskelig for både kulturutøvere, idrettsfolk og arrangører, og de fortjener all mulig hjelp, både fra myndigheter og spleis-aksjoner, der folk betaler for arrangementer som ikke finner sted.

I en situasjon der folk mister inntektsgrunnlaget og sendes ut i store problemer, skulle man kanskje tro at festival- og arrangementsstopp er mindre problematisk å forholde seg til. Men et kulturelt og aktivitetsmessig ødeland gir et stort vakuum, på toppen av den stillstand som allerede tynger.

I en moderne verden er man vant til kino, bibliotek, konserter, fotballkamper, festivaler, utstillinger og mye, mye mer. Det er ikke noe man rister av seg, over natta. Kulturkalenderen for harstadregionen er fullstendig tørrlagt, og et spennende sommerhalvår er plutselig tømt for aktiviteter i en region som vanligvis bugner av tilbud. Det er turgåing og joggebølge som må til for å fylle fritiden til mange.

Det er selvfølgelig spesielt trist at barn og ungdom mister sine arrangementer, som turneringer som Landsås cup og flere andre. Det blir tung for de fleste å motivere seg for en sesong som kanskje først kommer i 2021. Det samme gjelder naturligvis alle de musikerne og publikummerne som må nøye seg med distanserte digitale aktiviteter, i stedet for være i tett kontakt med tilhørere og medtilskuere. Slik det skal være for live musikk.

Festspillene i Nord-Norge og Bakgården er blant de større arrangementene som går fløyten, og Artic Race of Norway var siste arrangør som gikk ut og avlyste. Heldigvis lover de at etappene blir de samme i 2021.

Det handler naturligvis om bolyst og trivsel både denne sommeren og på sikt, men også om økonomiske realiteter. På verdensbasis er kulturnæringer ekstremt stort, og det er mange som livnærer seg innenfor denne sektoren. I tillegg er det gjerne flytende overganger mellom profesjonalisering og frivillig sektor, et område som er svært viktig for oppvekst, sosialisering og forebygging.

Desto viktigere er det at myndighetene hegner om denne sektoren i krisetider. Frivilligheten må ikke tas som en selvfølge, da får vi et langt større strukturelt problem enn vi aner konturene av. Det er helt flott at kulturminister Abid Raja nå skapte forutsigbarhet for arrangører. Nå gjelder det å formidle trygghet og forutsigbarhet til alle som livnærer seg på kultur og idrett – samt frivillig sektor.

Den varslede justering av ordningen rundt statlig kompensasjon for bortfall av inntekter må komme raskt, vel vitende om at opplegget for mars og april ikke var treffsikkert nok for grasrota. Om ikke skivebom, så var det i hvert fall mange som ikke følte seg truffet.