– Glad vi fikk en kvalifisert søker

To personer har søkt den ledige stillingen som sogneprest i Harstad sokn. En av dem er nåværende kapellan i Harstad menighet, Hanne Punsvik Øygard (29).

REKRUTTERING Prost Arne Håkonseth er glad for det er kvalifiserte folk på søkerlista til prest i Harstad sokn.   Foto: Arkiv

nyheter

Den andre er en butikkmedarbeider fra Silsand i Midt-Troms. Stillingen som prest i Harstad kirke står ledig etter Stian Holtskog.

Krevende

– Jeg er fornøyd med at vi fikk i hvert fall en kvalifisert søker til stillingen. Det er nemlig krevende å rekruttere prester i Norge i dag. Vi kunne ha risikert at vi ikke fikk noen søkere i det hele tatt. Nå kan man i hvert fall vurdere konkrete, kvalifiserte folk, forteller prost i Trondenes prosti, Arne Håkonseth.