Leder:

Sterke navn med viktige oppgaver

Kriss Rokkan Iversen og Knut-Eirik Dybdal har på hver sin måte satt Harstad på norgeskartet de siste dagene. Vi slutter oss til gratulantene, og mener dette er sterke navn i viktige posisjoner.

VALGT Kriss Rokkan Iversen er ny nestleder i MDG.  Foto: Siri Døsen

Kriss Rokkan Iversen og Knut-Eirik Dybdal er gode ambassadører for harstadregionen.

nyheter

Lørdag ble UiT-viserektor Kriss Rokkan Iversen historisk ved å bli den første nestlederen i Miljøpartiet De Grønne noensinne. Under helgens digitale landsmøte gikk nemlig partiet over til en tradisjonell lederstruktur, fra to talspersoner til én leder og to nestledere. Det innebærer at den harstadbosatte svolværingen inngår i MDGs sentrale toppledelse sammen med nyvalgt leder Une Aina Bastholm og nestlederkollega Arild Hermstad.

Rokkan Iversen er også historisk i den forstand at vi i nyere tid ikke har hatt harstadpolitikere med partilederverv på nasjonalt nivå.

Sett med politiske øyne er viserektoren ved UiT Norges arktiske universitet et relativt ubeskrevet blad. Men etter et drøyt år i partiet har hun gjort kometkarriere, og i fortsettelsen er det mye å vente – og forvente – fra en målbevisst og uredd politiker. Med bred erfaring som leder og gründer, og ikke minst med faglig tyngde som marinbiolog med doktorgrad i marine økosystemer, har Rokkan Iversen definitivt det som skal til for å ta miljøpartiet til nye høyder.

Med en nasjonal nestleder i sin midte, er det dessuten sannsynlig at MDG i Harstad vil vokse seg større frem mot neste lokalvalg i 2023. Under valget sist høst fikk partiet en oppslutning på 4,9 prosent i Harstad.

Rokkan Iversen er imidlertid ikke alene om å få nasjonal oppmerksomhet om dagen. Fredag ble det gjort kjent at Knut-Eirik Dybdal, Arctic Race-direktør og hotelldirektør, er blant de utvalgte i en regjeringsutnevnt, uavhengig koronakommisjon. Som den eneste fra Nord-Norge skal Dybdal, som også innehar sentrale roller i Nordnorsk Filmkommisjon og Alpin VM 2027, bidra til å kaste lys over myndighetenes håndtering av koronakrisen. Det er med andre ord et viktig og fremtidsrettet arbeid Dybdal skal være en del av. Bakgrunnen for granskingsarbeidet er nemlig åpenbar: Dette vil skje igjen, og da handler det om å være best mulig forberedt.

Kriss Rokkan Iversen og Knut-Eirik Dybdal er også , blant annet i kraft av sine nye verv, gode ambassadører for harstadregionen. Det skal vi tillate oss å være stolt av.