Kriss Rokkan Iversen valgt inn i toppledelsen av MDG

Etter lørdagens valg i Miljøpartiet De Grønne er hun ny nestleder i partiet. - Fantastisk, nå gleder jeg meg bare til å komme i gang, sier hun.

VALGT Kriss Rokkan Iversen er ny nestleder i MDG.  Foto: Siri Døsen

nyheter

Valgkomiteen i MDG hadde på forhånd innstilt Iversen til nettopp denne posisjonen, etter at Lan Marie Berg forrige lørdag trakk seg fra kampen. Arild Hermstad og Iversen er nestledere , med Une Aina Bastholm som nyvalgt leder.

Hun fikk en motkandidat, Toine C. Sannes fra Sortland. Valgkomiteen kom da på banen og snakket varmt for Iversens kandidatur, som de enstemmig støttet.

Iversen vant med 165 mot 40 stemmer.

– Dette er fantastisk! Tenk at jeg nå skal få være en del av ledelsen i Norges viktigste parti. At jeg skal få bruke erfaringen og kunnskapen jeg har fått som forsker, gründer og leder til å bidra til et brakvalg i 2021.

– Nå gleder jeg meg bare til å komme i gang. Partiet er inne i en fantastisk vekst, og vi må bare fortsette å være uredd. Vi skal alltid legge kunnskapen til grunn og fortsette å vise frem de grønne løsningene på utfordringene folk har i sine liv. Vår løsning er ikke bundet til by eller bygd eller én del av landet - vi skal bidra med håp og løsninger for folk – uansett bransje eller postadresse, skriver Iversen i en pressemelding.

Hun har gjort en kometkarriere både innen politikken og akademia. Hun er gruppeleder for MDG på fylkestinget i Troms og Finnmark, viserektor ved UiT og gründer. Hun har også en doktorgrad i marine økosystemer.

Valgkomiteen 2019/2020 har bestått av Endre Borgen Mæland, Ingunn Emdal, Trude Blomseth Thy, Frode Elias Lindal, Kåre Spissøy, Jan Bojer Vindheim, Anne Nijdam, Monica Sandtorv, Esben Moy, Gabriel Kielland, Eirik Ballestad, Aase Marie Olafsen og Jomar Rønning-Volle.

Den vurderte i alt to kandidater til ledervervet, og seks kandidater til nestledervervene. Nytt av året var at de skulle innstille på leder og to nestledere i stedet for talspersoner. Komiteen har vektlagt geografisk representasjon som spesielt viktig, på bakgrunn av at MDG stadig får flere folkevalgte over hele landet. Slik mener partiet sentralstyret får ulike perspektiver fra de ulike landsdelene og kunne representere organisasjonen på en solid måte.

Samtidig har de prioritert å få inn medlemmer med ulike bakgrunner på alle områder for å få et nyansert styre, som representerer partiet og samfunnet på en god måte.