Ber om tilskudd for å utvikle nye utleieprodukter

Harstad Utleie AS søker om støtte fra Evenes kommune til nye investeringer.

SØKER TILSKUDD Hans William Kanebog (f.v.), Glenn Kanebog og Hans Olav Kanebog ved Circle K, hjertet av Nautå næringsområde. Bildet er tatt i januar.  Foto: Tone Anita Karlsen

nyheter

Selskapet er i sin helhet eid av Glenn Kanebog Holding, som også eier ETS Truck Stop AS. I praksis dreier det seg om å finne nye bein å stå på i beintøffe koronatider, der mange utenlandske turistkunder ikke lenger kommer til Norge for å leie firmaets tradisjonelle bobiler og leiebiler. Flere av de største bobilene er allerede lagt ut for salg på finn.no, mens tilbud om mer markedstilpassede erstatninger er innhentet.


Krever næringsfondet inn i planutvalgsmøtet

Opposisjonen krever retningslinjer for næringsfondet, satt på sakslista i mandagens møte i planutvalget.


Rådmannen foreslår i sin innstilling at det innvilges tilskudd på 50 prosent av investeringene, begrenset oppad til 116.000 kroner, under forutsetning av at kommunen får løpende orientering om omsetningstallene i sommer.