Stor satsning i Kongsvikdalen

Harstad turlag har startet en omfattende tilrettelegging av sti fra Bjørnhaugen, gjennom Kongsvikdalen i retning Haakonsbu.

Fra venstre: Sverre Vigstad (fra Norsk Folkehjelp Harstad). Fra Harstad turlag Tore Kvendseth, Are Frønum, Karl-Wiktor Hind og Geir Jenssen bidrar til utbyggingen av ny tur-sti.   Foto: Jørn Arild Thorvaldsen

nyheter

Det skriver Den Norske Turistforening. Daglig leder i Harstad turlag, Jørn Arild Thorvaldsen, forteller til DNT at han gleder seg stort over arbeidet som gjennomføres.

– Dette er et omfattende stiprosjekt med en kostnadsramme på 400 000 kroner og mange hundre dugnadstimer, sier han.


Troms og Finnmark får 1 975 000 kroner til friluftsliv

Fylkesrådet har tildelt 1 975 000 kroner til friluftslivsaktiviteter i Troms og Finnmark.


Omfattende planer

Thorvaldsen forteller at det har vært omfattende aktivitet på Storjord i helga, der store mengder material som skal brukes til stien har blitt fraktet fra Bjørnhaugen.


Alpinanlegg gjenåpnes i Troms, men Sollifjellet er stengt for sesongen

Den komersielle driften blir ikke gjenopptatt i alpinanlegget i Harstad denne vinteren.


– Det skal legges ut over to kilometer med plank, og arbeidet vil pågå på deler av strekningen fra Storvatnet til Kråvatnet i Kongsvikdalen, over en lenge på drøye fire kilometer, utdyper han.

Populært turområde

I 2019 ble strekningen fra Bjørnhaugen inn til vestenden av Storvatnet utbedret. I 2020 videreføres arbeidet inn i Kongsvikdalen. På spørsmål om hvorfor turlaget gjennomfører dette store arbeidet, forteller Thorvaldsen:

– Storjorda er et meget populært turområde som mange utnytter til friluftsliv og rekreasjon. Strekningen i Kongsvikdalen som utbedres har flere våte myrområder. Disse vil bli mye lettere å passere når kloppene er kommet på plass.

Den røde linjen viser hvor stien skal utbedres mot sommeren.  

Han tilføyer at dette er et viktig tiltak for å unngå at stiene vokser i bredde og ødelegger terrenget på disse stedene.

Materialene som ble kjørt ut i helga skal legges ut på stien til sommeren. For å frakte materialene har Harstad Turlag leid transport hos Norsk Folkehjelp Harstad, som med sine to snøscootere og tømmerdroning kjører 15 tonn materiale fra Bjørnhaugen og inn til Kongsvikdalen.


Banen ligger 170 centimeter under snøen. Må ha hjelp for å få til aktivitet før 17. mai

Fotballbanen i Kilbotn åpnes ikke for aktivitet med det første.


Enorm dugnadsinnsats

Fredag stilte representanter fra turlaget opp for å måke fram materialene, som var dekket av snø etter mye nedbør de siste månedene.

– Det er takket være denne innsatsen at det er mulig for turlaget å gjennomføre slike tiltak, sier Thorvaldsen, og fremhever innsatsen som løypeutvalget i Harstad Turlag gjør.

– De består av en meget aktiv gjeng som bruker svært mye av sin fritid til dette.

Når arbeidet forsetter til sommeren vil Harstad Turlag invitere publikum med på tur og dugnader i Kongsvikdalen.

– Selv om materialene er kjørt ut er det fortsatt mye bæring og utlegging som skal utføres før arbeidet er fullført. Vi gleder oss til mange flotte turer i dette området, sier Thorvaldsen.