Full åpning fra første dag

Barnehageeierne kan etter 27. april bare redusere åpningstid eller antall barn som er til stede samtidig hvis det er særlige forhold ved barnehagen som gjør at den ikke klarer å oppfylle kravene i covid-19-forskriften.

FORNØYD Kommunikasjonssjef Øivind Arvola i Harstad kommune.   Foto: Frank R. Roksøy

nyheter

Bortsett fra det skal de driftes innenfor normale åpningstider, innenfor rammene satt av smittevernets regler.


Veilederen for skoleåpning klar:

Maks 15 elever i samme klasserom

27. april åpner skolene og SFO for 1.-4.trinn og noen grupper yrkesfagelever. Nå er veilederne for hvordan skolene kan sikre nødvendige smitteverntiltak klare.


– Vi har nå hatt første dag med åpne barnehager etter fem uker. Det har gått etter planen, og smittevernveilederen er i alle våre kommunale barnehager er fulgt. Det var mange glade og fornøyde unger å se, fastslår kommunikasjonssjef Øivind Arvola. Han var også glad for at planleggingen har vært så god at man har kunne tilby normale åpningstider fra dag 1.