Nytt byggfirma

«Gobygg» oppstår fra asken av konkursrammede Byggmester Åge Eilertsen AS.

NYTT FIRMA Gobygg, eid av El Installatøren Holding er startet på fundamentet til konkursrammede Byggmester Åge Eilertsen AS. Fra venstre: Raymond Fredheim Paulsen, Roy-Arild Jenssen, Audun Eilertsen, Hallgren Gundersen, Øyvind Eilertsen og Robin Henriksen Bakland.  Foto: Kjell Magne Angelsen

nyheter

Det er eier av El Installatøren, Hallgren Gundersen som tok initiativet.

Fluesmekking

På tidspunktet for konkursen var firmaet i ferd med å sette opp en bolig til han.