Evenes forlenger karantenebestemmelsene

Saka om å forlenge Evenes kommunes «søringkarantene» ble vedtatt med solid flertall på mandagens digitale kommunestyremøte.

DIGITALT MØTE: Det digitale kommunestyremøtet ble greit avviklet uten tekniske problemer. Den nye rådmannen Bjørn Tore Sørensen (til venstre), ordfører Terje Bartholsen og leder for plan og utvikling Stein-Even Fjellaksel hadde god plass i kommunestyresalen.  Foto: Per Jan Pedersen

nyheter

Dermed må reisende fra fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland fortsatt belage seg på 14 dagers karantene.


Fortsatt søringkarantene

– Jeg vil ikke stikke under en stol at vi i krisestaben har snakket om Tromsøkarantene.


Tromsø ble diskutert

Debatten dreide seg i stor grad om ikke også Tromsø samt Trøndelag fylke på grunn av mye smitte burde omfattes av karantenebestemmelsene. Ordfører Terje Bartholsen mente at det ville være uheldig å inkludere Tromsø i disse reglene som skal være lokalt forankra og regionalt samordna. Rådmannens innstilling gikk inn for å forlenge de eksisterende bestemmelsene, mens Jan Inge Yttervik foreslo å oppheve dem og følge de nasjonale bestemmelsene. Ytterviks forslag fikk bare to stemmer.