Havna skal bli en energihub

Harstad Havn skal bli en energihub. Det vil gjøre havna mer attraktiv for alle som seiler langs kysten.

Fungerende havnesjef Lennart Jensen (t.v), Øyvind Fagerheim og Tore Johansen i Harstad Havn.  Foto: ODD LEIF ANDREASSEN/HARSTAD TIDENDE

nyheter

Men det er ikke bare redere og båtfolket havna skal serve, sier konstituert havnesjef Lennart Jensen, leder for maritim avdeling Øyvind Fagerheim og fungerende assisterende havnesjef Tore Johansen.

– Vårt mål er å ha så stor kapasitet at både det nye kjøpesenteret, hotellet, skolen, busser og drosjer kan hente energi hos oss. Når det ikke ligger båter inne kan andre bruke anlegget slik at vi får utnyttet kapasiteten på en langt bedre måte. Vi kan ikke si hvor mye dette vil koste, annet enn at det koster å bygge for fremtiden, sier de.