Leder:

Støtte i kontanter

«Kontantstøtte» og «yrkesforbud» er ord som vanligvis brukes i andre sammenhenger enn tiltakspakker for næringslivet.

Nå handler det ikke lenger om gunstige låneordninger, men om kontanter. Direkte og snarest mulig inn på konto.

nyheter

Men når uttrykkene er gangbare også når regjeringen og partene i arbeidslivet bokstavelig talt står skulder ved skulder i full enighet om en ny milliardrullende tiltakspakke, illustrerer det dagens unntakstilstand.

De tidligere pakkene regjering og storting har forhandlet seg frem til, med arbeidslivsorganisasjonene i ryggen, var ikke nok. Det har det heller aldri vært noen uenighet om. To uker etter vedtakene som startet nedstengningen av Norge, kom blant annet tiltakspakken som skal hindre at koronaen knekker ellers levedyktige små og mellomstore bedrifter.

Nå handler det ikke lenger om gunstige låneordninger, men om kontanter. Direkte og snarest mulig inn på konto. Blant virksomhetene som særlig peker seg ut, er de som mistet hele kunde- og inntektsgrunnlaget i det øyeblikk regjeringen påla dem å stenge døren: Frisører, fysioterapeuter, hudpleiesalonger og de fleste tannleger. Listen kan forlenges i mange retninger. Små og mellomstore virksomheter utgjør en betydelig andel av arbeidsstyrken her i landet. Folk som skal ha en jobb å gå til i bedrifter vi alle ønsker skal være der når unntakstilstanden er over.

At «kontantstøtteordningen» er basert på søknader fra enkeltbedrifter, og ikke tildeles som bransjestøtte, er et fornuftig grep. Men de nærmeste dagene får regjeringen og opposisjonen – etter koronakrisens samarbeidsmodell - en omfattende jobb med å utforme detaljene. Husleiegiroen forsvinner ikke selv om kundene gjør det, men ordningen bør sikre at gårdeiere så vel som banker i rimelig grad deltar i den store dugnaden. Likeså at støttemottagere unngår oppsigelser, og at useriøse virksomheter effektivt holdes utenfor ordningen.

Krisepakker snekres i rekordfart for tiden. Situasjonen tilsier rask og mest mulig treffsikker utbetaling, og da kan det bli nødvendig å slakke litt på kravene til utredning og forhåndskontroll. Men den friske tilveksten av tiltakspakker betyr oljemilliarder i uhemmet flyt over et nedstengt Norge. Det gir en påminnelse om at regjeringen på ett eller annet tidspunkt må søke å oppnå enighet også om å starte nedtrappingen.