LOVER MER VEI:

Vegdirektøren til motmæle mot feilaktig NTP-kritikk

Vegvesenet har fått blandet mottakelse av sitt siste innspill til Nasjonal transportplan. Men nå tar vegdirektøren til motmæle.
nyheter

– Dette blir som å skyte på pianisten fordi man ikke liker musikken. Jeg forstår reaksjonene om man leser vårt delsvar som et tradisjonelt samlet NTP-innspill til prioritering av veiprosjekter, rassikring og korridorsatsing for de 12 neste årene. Men det er det jo ikke, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Det var onsdag 18. mars Vegvesenet oversendte sitt svar på oppdrag 9 i det som er en lang rekke av NTP-oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

- Dette er en delbesvarelse på et konkret oppdrag hvor Samferdselsdepartementet har lagt rammer for hva som skal vurderes og løftes frem. Dette er ikke en komplett oversikt over Vegvesenets planene for den kommende 12 års perioden. Derfor oppleves det meste av kritikken som gitt å være på feil grunnlag, sier Dahl Hovland i en artikkel publisert på vegvesen.no.

Har store ambisjoner

Vegdirektøren er tydelig på at Statens vegvesen har ønsker og planer om å gjøre langt mer på veinettet de neste 12 årene enn det som kommer fram i denne delbesvarelsen for de neste seks årene.

- Vi kan innfri flere forventninger når vi får mer ut av pengene. Statens vegvesen har det siste tiåret bygd mer enn 600 km ny riksvei. I 2020 kommer vi til å sette trafikk på ytterligere om lag 100 km nybygd riksvei.

Det blir mange flere prosjekter som kommer hele landet til gode, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Regjeringen skal legge fram sitt forslag til NTP våren 2021. Det kommer til å bli mange innspill og forhold som vil bli vurdert. Transportvirksomhetenes svar er nå ute på høring fram til 1. juli.