Mistenker ILA-smitte på ny lokalitet ved Sandsøy

Mattilsynet mistenker et nytt smittetilfelle av infeksiøs lakseanemi (ILA) ved et oppdrettsanlegg ved Sandsøy.

Salmars lokaliitet Oterneset, utenfor Sandsøy.  Foto: Arkivfoto/Knut Godø

nyheter

Mulig ILA-smitte sjekkes nå ut ved Salmar Farming AS og Stim AS' sjølokalitet Mollvika ved Sandsøy i Harstad kommune, ifølge en pressemelding fra Mattilsynet.

Lokaliteten ligger en kilometer unna Oterneset, hvor det i november 2019 ble påvist ILA-smitte.

– Som en følge av dette ble det 3. desember 2019 fastsatt en lokal kontrollområdeforskrift for ILA, der bekjempelsessonen rundt lokalitet Oterneset består av lokalitetene Oterneset, Mollvika, 36177 Skjellesvika og 32257 Kjøtta Vest, skriver Mattilsynet.

Varslet om funn

Salmar Farming varslet selv Mattilsynet den 13. mars om funn forenlig med ILA på fisk ved lokaliteten Mollvika.

Mistanken bygger på foreløpige resultat og analyser gjennomført av Patogen AS etter prøvetaking av fisk.

– Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for uttak av oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA. Utfyllende analyseresultater vil foreligge neste uke, skriver de.

Tømmer lokaliteten

Ifølge Mattilsynet er lokaliteten og området allerede ilagt restriksjoner. Det er blant annet forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

– Lokaliteten er under utslakting og planlegges å være tømt innen en måned, heter det i pressemeldingen.

– Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås, skriver Mattilsynet.