Kvæfjord forlenger karantenevedtak for reisende fra sør

Kvæfjord kommune vedtok 15. mars å at reisende fra sør skal i hjemmekarantene etter ankomst til kommunen. Vedtaket forlenges nå fra dags dato frem til 1. april. 2020 for å forhindre spredning av koronaviruset.

Borkenes.  Foto: Knut Godø

nyheter

– FHI har fastslått at selv en liten nedgang i reproduksjonstallet («antall personer en smittet person smitter»), vil ha stor betydning for epidemiens størrelse og varighet. Vi anser vedtaket nødvendig både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten.

Reisende fra Oslo, Agder, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland ilegge hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst:

  • Kommuneoverlegen i Kvæfjord viser i begrunnelsen for vedtaket til smittevernloven § 4-1 ,første ledd bokstav dAlle som ankommer Kvæfjord kommune etter reiser i områdene angitt i punkt 3 ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst til Kvæfjord kommune.

  • For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til isolasjon.

  • Vedtaket gjelder følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.Dette er unntakene:

  • Transittopphold på flyhavn i områdene i punkt 3 regnes ikke som opphold i området. Det samme gjelder når reise skjer i forbindelse med mannskapsbytte på tråler, brønnbåt, mv.

  • Opphold på plattform/sokkel med påfølgende hjemreise regnes ikke som opphold i områder omtalt i punkt 3.

  • Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.

  • Ledelse av virksomheter som er opplistet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Slike unntak gjøres av virksomhetens ledelse uten involvering av kommunen.

– Vår region er fortsatt definisjonsmessig i fase 1 av epidemien. Derfor er andre tiltak relevante lokalt, enn det som er relevant nasjonalt. Dette for i så stor grad som mulig å forebygge og motvirke overføring av koronavirus til og blant befolkningen i kommunen og fylket, heter det i pressemeldingen.