Får 3,5 millioner over to år for å berge kystkulturperle

- Dette er fantastiske nyheter. Tildelingen av midler fra fylket betyr alt for prosjektet, sier leder for "Venner av Sålneset", Kjell Oddvar Bendiksen.

BERGING En stiftelse bestående av entusiaster vil bevare den gamle Sålnesbrygga på Bjarkøy for ettertiden. I første omgang satser man på å restaurere kaia, slik at den ikke kollapser ut i havet.  Foto: Dagfinn Gjertsen

nyheter

Fylkesrådet har fordelt mer enn 14 millioner til antikvarisk restaurering av freda og fredningsverdige bygninger og anlegg. Ett av flere lokale prosjekter som får støtte, er Sålnesbrygga på Bjarkøy. Beløpet er ikke småtterier heller. 1,5 millioner kroner for 2020, og tilsagn om ytterligere to millioner kroner i 2021.

Bendiksen var klar over at kystkulturperlen ville få tilskudd, men beløpet ante han ikke, før Harstad Tidende ringte med nyheten.