Brakk nesen i slåsskamp på Bergseng

Flere ungdommer havnet i et basketak under en privatfest 5. januar i år.

SKADE En episode med slåssing mellom unge menn fikk et etterspill i retten.  Foto: Illustrasjon - Colourbox

nyheter

En av dem fikk seg en skikkelig smell i nesen, som brakk og krevde medisinsk behandling i ettertid. Selv om fornærmede i saken egentlig ikke ønsket et etterspill i tingretten, var det der saken til slutt havnet.

Under basketakene var alle godt påseilet av alkohol. Husken var ikke på topp hos noen av aktørene i ettertid. Det hele skal ha startet grunnet en misforståelse. Retten fant at tvilen måtte komme tiltalte til gode, og at han skulle dømmes for ett tilfelle av kroppskrenkelse, som han erkjente.