Ble anklaget for tjuvfiske

To innlandsfiskere gjorde et varp, en vakker maidag i 2017. De dro opp tre ørreter på tre, fem og syv kilo.

ØRRET Fisketuren fikk et rettslig etterspill.  Foto: Illustrasjon

nyheter

Påtalemakten mente de to tiltalte fisket i forbudssonen i Ostuelva. Mens fiskerne selv mente de fisket i en råk i på isen, rett utenfor forbudssonen, i Altevatnet. Ingen så selve fiskingen, men de tiltalte la ut bilder på nett med seg selv og fangsten. I politiavhør skal en av dem ha erkjent å ha fisket ulovlig i selve elva, men i retten forklarte han at politiet la ordene i munnen hans.


Selger virtuelle vafler for å få inn penger. Naboklubben har kjøpt flest

HIL brukte den store internasjonale vaffeldagen på en kreativ måte, og Landsås ville gjerne hjelpe naboen.


Aktors straffepåstand var ikke snau. Det ble foreslått at de tiltalte skulle dømmes til bot på 21.600 kroner, og at de skulle fradømmes retten til å drive fiske i ferskvann for en periode på to år.