Equinor med betydelige reduksjoner i aktiviteten

Ifølge en børsmelding reduserer Equinor med rundt 30 milliarder kroner.

Konsernsjef i Equinor, Eldar Sætre, la onsdag fram en ny tiltakspakke for å redusere selskapets kostnader i 2020. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix  Foto: Stian Lysberg Solum

nyheter

Følgende tiltak er sendt ut i børsmeldingen:

  • Reduksjon av organiske investeringer for 2020 fra 10-11 milliarder USD til rundt 8,5 milliarder USD, en reduksjon på om lag 20%
  • Reduksjon av leteaktivitet for 2020 fra om lag 1,4 milliarder USD til rundt 1 milliard USD (2).
  • Reduksjon av driftskostnader (3) for 2020 med om lag 700 millioner USD, sammenliknet med opprinnelige estimater.

Med dagens kurs utgjør reduksjonene rundt 30 milliarder kroner.

I den landbaserte virksomheten i USA stanses boring- og kompletteringsaktiviteter for å produsere volumene i senere perioder, og redusere investeringskostnadene betydelig for 2020. Disse kostnadsreduksjonene kommer i tillegg til den allerede varslede suspenderingen av tilbakekjøp av egne aksjer under det etablerte tilbakekjøpsprogrammet inntil videre.

– Equinor er i en sterk finansiell posisjon for å håndtere usikkerhet i markedet. Vår strategi ligger fast, og vi tar nå nye grep for å ytterligere styrke vår robusthet i denne situasjonen med spredning av koronaviruset og lave råvarepriser, sier Eldar Sætre, konsernsjef i Equinor ASA.

– Vi har gjennomført tiltak for å redusere risikoen for spredning av koronaviruset og har så langt vært i stand til å opprettholde produksjonen på alle våre felt. Sikre operasjoner er vår førsteprioritet i denne situasjonen, sier Sætre.

I 2014 trengte Equinor en gjennomsnittlig oljepris på rundt 100 dollar per fat for å ha en nøytral kontantstrøm før kapitaldistribusjon. Med tiltakene som nå settes i verk, kan Equinor ha en nøytral organisk kontantstrøm før kapitaldistribusjon med en gjennomsnittlig oljepris på om lag 25 dollar per fat resten av året.

Equinor har i sine oppdaterte fremtidsutsikter lagt til grunn en USD/NOK vekslingskurs på 11 resten av året.