Pandemigruppa møtes hver morgen:

– Verneutstyr er på vei

Klokken 08.00 hver morgen møtes 10–15 personer i kantina på rådhuset. Disse utgjør Harstad kommunes pandemigruppe. Gruppa ledes av kommuneoverlege Jonas Holte.

Rundt bordet Kommuneoverlege Jonas Holte, Tone Skoglund, Lise Voktor, Frode Risdal, Elin Storsletten, Kristin Soltun Enoksen, Øyvind Arntzen. På nett: Merete Karin Bergan Svendsen, Jan Martin Skoglund, Rita Johnsen, Kristin Vik Hagerupsen. På flankene: Øivind Arvola, Hugo Thode Hansen, Hildegunn Thode Dalsnes og Sylvia S. Fagerland.  Foto: Frank Roksøy

nyheter

Status gjøres opp, hva har skjedd siste døgnet, hva kan gjøres bedre, hvordan få ut informasjon og en rekke andre sentrale og viktige spørsmål gjennomgås og belyses.

Harstad Tidende fikk onsdag morgen delta på møtene til både pandemigruppa og en utvidet gruppe på om lag 20 personer som utgjør kommunens kriseledelse.