Leder:

Nøden er ikke avlyst

I disse dager skulle 40.000 bøssebærere ha gått fra dør til dør over hele landet. Men det skal man som kjent ikke gjøre i disse koronatider.

Med eller uten et koronaperspektiv: fasteaksjonen er ikke avlyst - fordi nøden ute i verden ikke er det.

nyheter

Konfirmanter og andre frivillige krefter måtte permitteres fra den tradisjonsrike fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp, som er Norges nest største etter TV-aksjonen.

Fjorårets fasteaksjon innbrakte 32 millioner kroner, noe som ifølge Kirkens Nødhjelp er nok til å sikre 160.000 mennesker varig tilgang til rent vann. Fokuset på vann gir en ekstra grunn til å poengtere at innsamlingsaksjonen – og dermed appellen til givergleden – ikke er avlyst, selv om dørbankingen er det.

Også i et koronaperspektiv utgjør fravær av trygt vann, og mangel på såpe, en akutt trussel for milliarder av mennesker - og er blant de mest vedvarende hindringene for økonomisk utvikling og fremskritt innen velferd og helse. Det gjelder landsbygda i afrikanske land, der norske bistandsprosjekter lenge har handlet om brønnboring og vannforsyning. Og knappe vannrasjoner er blitt en alvorlig helse- og smittetrussel også i flyktningeleire i vår egen verdensdel. Det er en tragisk sannhet at katastrofer av alle slag rammer sterkest blant de svakeste.

Nordmenn har solide tradisjoner for så vel regelmessig støtte til humanitære organisasjoner som å åpne lommeboken ved spesielle aksjoner. Det er imponerende hva TV-aksjonen i NRKs regi utløser av kreativitet og aktiviteter over det ganske land. Man får bare håpe at årets utgave, som gjelder rent hav, lar seg gjennomføre med alle fysiske arrangementer. Felles for de store aksjonene - og for det arbeid som ellers drives av blant andre Røde Kors, Redd Barna og Leger uten grenser – er faglig kompetanse og at pengene når frem dit de skal.

Med eller uten et koronaperspektiv: fasteaksjonen er ikke avlyst - fordi nøden ute i verden ikke er det. Både de som ivaretar samfunnets kritiske funksjoner og de som driver humanitært arbeid ute i verden fortjener applaus. Og frivillige organisasjoner trenger bidrag fra frivillige for å løse sine oppgaver. Bøssebærere som banker på døren bidrar til bevisstheten rundt den norske, humanitære dugnaden. Denne bevisstheten må opprettholdes, selv om årets fasteaksjon må legges opp som en digital dørbanking.