Innfører gratis parkering

Formannskapet vedtok tirsdag å innføre gratis parkering i Harstad sentrum med virkning fra og med i dag til og med 30 april.

Det blir midlertidig gratis parkering i sentrum for å hindre spredning av koronavirus.  Foto: ODD LEIF ANDREASSEN/HARSTAD TIDENDE

nyheter

I kommunedirektør Hugo Thode Hansens tilrådning i to punkter heter det:

Formannskapet vedtar å innføre midlertidig gratis parkering i Harstad sentrum som et tiltak for å redusere risikoen for spredning av koronaviruset.