Digital innsamling og fasteaksjon i år

Hvert år før påske pleier kirkens konfirmanter og andre frivillige å gå rundt med innsamlingsbøsser og samle inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid. I år blir det annerledes.

INNSAMLING I år går innsamlingsaksjonen i regi av Kirkens Nødhjelp digitalt.  Foto: Privat

nyheter

Korona-situasjonen gjør at alle innsamlingsaksjoner må foregå digitalt, også fasteaksjonen. Samtidig viser dagens situasjon hvor viktig Kirkens Nødhjelps arbeid med rent vann og hygiene er, står det i en pressemelding.

Årets fasteaksjon handler om å gi nettopp rent vann og opplæring i hygiene til mennesker som trenger det, skriver prest Hanne Punsvik Øygard. Koronaviruset kan ramme land med stor fattigdom og dårlig utbygde helsesystemer hardt. I en slik situasjon er rent vann og god hygiene livsviktig. Kirkens Nødhjelp er allerede i gang med opplæring om koronavisruset og smitteforebygging i flere av landene de er tilstede i.

I disse landene er det mange som allerede merker alvorlige konsekvenser av klimaendringene, noe som gjør situasjonen enda mer alvorlig. Tørke og flom ødelegger livsgrunnlaget til folk og tvinger stadig flere på flukt. Folk mangler rent vann, blir syke og i verste fall dør. I dag lever 1 av 9 mennesker i verden uten tilgang til rent vann.

Pengene fra Fasteaksjonen bidrar til at Kirkens Nødhjelp kan gi mennesker over hele verden tilgang til rent og trygt vann, trygge toaletter og opplæring i hygiene. For Kirkens Nødhjelp har hygiene alltid gått hånd i hånd med det å sikre folk rent vann, sier Øygard.

Ifølge Øygard er Kirkens Nødhjelps fasteaksjon en fantastisk dugnad. Både konfirmanter og frivillige bruker fastetiden til å hjelpe dem som trenger det mest, denne gang som digitale bøssebærere.

- Før korona-situasjonen for alvor gjorde sitt inntog hos oss, rakk vi å forberede konfirmantene våre på fasteaksjonen. Mange av dem har gledet seg til å gjøre en innsats for mennesker som ikke har like gode hygiene- og helse-vilkår som dem selv, og vi håper at folk vil ta godt imot våre digitale bøssebærere, sier hun.

Hun avslutter med å oppfordre folk til å finne aksjonen på internett, f.eks. gjennom menighetenes Facebook-sider.

– I år er det tydeligere for oss enn noen gang hvor viktig det er med tilgang til rent vann. Vi håper derfor at alle vil gi sitt bidrag, stort eller lite, til årets fasteaksjon, skriver hun.