Meninger:

Standpunkt er godt nok

Eksamen kan være kjekt hvis man får uttelling for gode forberedelser. Nå er det koronatider og vi lever alle i en slags unntakstilstand.

Gro Reppen 

..la norske elever får gjøre andre faglige ting enn digitale nasjonale eksamener denne våren.

nyheter

Da er det grunn til å stille spørsmål ved om det er riktig å rulle ut eksamen heldigitalt, i stedet for å la standpunktkarakterene telle.

På alle områder i samfunnet godtar vi nå at vi justerer og reduserer på arbeidsmengde og krav. Da tenker jeg at det er helt rimelig at vi gjør det samme for alle elever som våren 2020 skal ha eksamener.

Statsminister og kunnskapsminister bør si at våren 2020 er standpunkt godt nok. Mer enn godt nok.

I tillegg er det slik at heldigitale eksamener hjemme med stor sannsynlighet vil være urettferdige og legge til rette for juks, hjelp fra ressurssterke venner og kjente, samt gjøre det mulig å kjøpe seg eksamenssvar.

Det er vanskelig å skjønne hvorfor vi i koronatider skal gjøre dette. La heller standpunktkarakterer telle, og la norske elever får gjøre andre faglige ting enn digitale nasjonale eksamener denne våren.

Det unner jeg alle elver rundt i hele vårt langstrakte land.