- Dette kan vedvare lenge

Fra sitt hjemmekontor sørger distriktssjef Erik Furevik i Midtre-Hålogaland sivilforsvarsdistrikt for å hjelpe kommuner og helsevesen best mulig. Han tror det vil bli en langvarig jobb.

Distriktssjef: Erik Furevik i Midtre-Hålogaland sivilforsvarsdistrikt.  Foto: Sivilforsvaret/Håvard Solhaug.

nyheter

Mandag har Sivilforsvaret innkalt fire personer til å sette opp det som har blitt betegnet som koronateltet bak Harstad sykehus.

Mange tror kanskje at et massivt antall tjenestegjørende er innkalt for å stå klar dersom behovet skulle melde seg. Slik fungerer det ikke, opplyser Furevik.