Tiltakene fungerer i Ibestad

Kriseledelsen i Ibestad kommune ser at tiltak som gjøres i forbindelse med koronapandemien fungerer, og at de fleste takler denne situasjonen bra. Folk er positive, vil gjerne hjelpe til med de de kan. Ibestad har per fredag ingen registrerte smittede.

Rundt spisebordet foregår også undervisning. Fra venstre Andre, Markus Andre og Trond Gjøran Skog.  Foto: Privat

nyheter

Ordfører Dag Sigurd Brustind sier at han er imponert over samholdet i kommunen, og ikke minst viljen til å omstille seg utrolig fort.

– Dette er den største omstillingen siden 2. verdenskrig, og det er viktig at vi viser samhold, oppfordrer Brustind i ei pressemelding.

Skole går bra

Rektor ved Ibestad skole, Trond-Arvid Isaksen, kan fortelle at undervisninga går bra.

– Det tekniske fungerer, og det er positive tilbakemeldinger både fra lærere og elever. Etter elevrådsmøtet, som foregikk over nett, gav elevene tilbakemelding om at det er en positiv opplevelse med nettundervisning, men at de selvfølgelig savner det å være sammen med hverandre, sier Isaksen

Rektor ved Ibestad Montessorriskole, Anne Edvardsen, kan fortelle at også der fungerer det greit.

– Vi bruker digitale læringsverktøy, sms og telefon for å holde kontakt med elever og foresatte, og vi har daglig kontakt med alle, sier hun. Rektoren forteller videre at elevene pr i dag synes dette er spennende. Hun ønsker også å berømme foreldrene som skal sette seg inn i bruk av nye plattformer, og som står på for å få dette til.

Under samtale med en familie, forteller mamma, Karina Jensen, at skolearbeidet går fint.

– Vi har rigget oss opp ved spisebordet, og her foregår undervisninga. Det er greit å være litt strukturert, sier hun.

Savner venner

Hos familien Edvardsen, som har barn i barnehagealder, hvor også pappa har vært i karantene, kan de fortelle at de har vært ekstra kreativ disse dagene.

– Ungene savner selvfølgelig vennene sine, men vi har funnet på mye artig å gjøre, sier mamma Trine-Lise.

I Ibestad kommune har gjort avtale med matvarebutikkene, og fått egne tider for de av befolkningen som er i risikogruppa. For å veilede disse fikk man ansatte i kommunen til å stille opp med gule vester, og informasjon til de som kom for å handle. De kan fortelle at folk tar dette fint, og at de eldre er fornøyd med å få handle trygt.

Ibestad kommune har per fredag 42 personer i karantene.

– Vi har snakket med flere som er i karantene, og de tar karantenetiden positivt, og ser at det er en nødvendighet, selv om det kan bli lange dager. Men litt turer ut i frisk luft går fint, så lenge man holder seg unna andre.

Ordning helse

Her jobbes det blant annet med å få til en ordning for pasientene på sykehjemmet, omsorgsboligene og brukerne i miljøtjenesten som bor i Borgveien, slik at de kan få se og snakke med sine nærmeste. Seksjonsleder, Anita Solbakken forteller at det er bestilt noen nettbrett, slik at det kan brukes Skype eller FaceTime.

– Det vil ta noen dager før vi kan ta dette i bruk, men vi håper å få det til så snart nettbrettene er på plass.

Hun sier også at personalet vil være behjelpelig med bruken av disse.