31 barn fikk være i barnehagen og på skolen fredag. Kommunen tror tallet vil øke mye

31 barn ble fredag avlevert til skole og barnehage som følge av regjeringens tiltak mot koronaviruset (covid-19).

Seljestad skole.  Foto: Gurid Ivarhus NÃss

nyheter

21 av 1200 barnehagebarn og 10 skoleelever fikk barnepass fredag. 11 av barnehagebarna var i kommunale barnehager og 10 var i de private.

Årsaken til det lave tallet tror kommunen har sammenheng med at den første dagen med skolestenging var en fredag. Fremover tror de likevel mange flere barn vil møte opp.