Lærere vil lære mer

755 lærere i Troms og Finnmark har søkt videreutdanning i år.

  Foto: Illustrasjon - Colourbox

nyheter

I landet har 11 296 lærere søkt. Fristen gikk ut 1. mars, og regjeringa har satt av 1,54 milliarder kroner til videreutdanning. Innen 15. mars må kommunene og andre skoleeiere ha godkjent søknadene fra lærerne sine.

Les også:

Leder:

Denne knappen er der for at vi skal bruke den

Det er mulig at Harstad relativt sett ikke har et mobbeproblem.


Dernest kommer et endelig opptak. Fra høsten 2025 må alle lærere som underviser i engelsk, matte, norsk, tegnspråk og samsik på barneskole ha minimum 30 studiepoeng i de aktuelle fagene.