Hæren og UiT inngår utdannelsessamarbeid

Ny avtale skal gi Hæren tilgang til sivil utdannelse.
nyheter

UiT Norges arktiske universitet og Hæren har signert intensjonsavtale om gjensidig kunnskaps- og kompetanseutvikling, skriver UiT i en pressemelding. Avtalen skal blant annet sørge for at Hæren får tilgang til sivil utdannelse.

Kompetanseutvikling

Avtalen er et ledd i regjeringens strategi for å revitalisere totalforsvaret i Norge.

– Et moderne forsvar har kontinuerlig behov for å fornye egen kompetanse og å bidra til en bred forankring av Forsvarets behov i samfunnet. Hæren trenger tilgang på sivil utdannelse for å fylle opp det totale kompetansebehovet sitt. Vi ser på kompetanseutveksling med UiT som et viktig element i denne sammenhengen, skriver hærsjef Eirik Kristoffersen i pressemeldingen.

Tyngdepunkt i nord

Ettersom Hærens tyngdepunkt er i nord, med garnisoner i indre Troms og i Finnmark, er det naturlig å inngå en avtale, ifølge UiT-rektor Anne Husebekk. I fredstid bestårHæren i underkant av 10.000 personer.

– Som breddeuniversitet med aktivitet fordelt på ti studiesteder i landsdelen, er UiT en sentral bidragsyter til ei kunnskapsbasert utvikling i samfunnet. UiT skal levere utdanning og forskning av høy kvalitet, sikre god tilgang på utdanning i landsdelen og bidra til utvikling av velferd, verdiskaping og omstilling i samfunnet, skriver Husebekk i pressemeldingen.

Avtalen åpner for samarbeid med alle fakultet og institutt ved UiT med relevant kompetanse for Hæren.

– Målet er å starta opp ett pilotprosjekt med noen utvalgtee fagtilbud ved UiT allerede til høsten, heter det i pressemeldingen.