Den gamle eieren ønsket å trappe ned. Da overtok de ansatte

Finn Johnsen solgte før årsskiftet bedriften Økoråd Evenskjer AS til tre av sine ansatte.

ØKORÅD EVENSKJER AS: I fremste rekke de nye eierne Per-Stian Jensen, Linda Johnsen og Silje Høgås Landsholm. Bak fra venstre: Tidligere eier Finn Johnsen. Kristin Skogstad, Marit Landsholm og Benedicte Antonsen. Aashild Kokvik og Sandra Krokstrand var ikke til stede.   Foto: Per Jan Pedersen

nyheter

Johnsen begynte som daglig leder i firmaet Regnskap og konsulentservice i 1993, og siden skiftet bedriften navn til Økonor. I 2015 gikk selskapet inn i Økoråd-kjeden.

Det beste for bedriften

Da Johnsen, som er 1950-modell, fant at tida var inne til å trappe ned, ba han sine ansatte om å se på en mulighet for å overta. Resultatet ble at daglig leder Linda Johnsen, Silje Høgås Landsholm og Per-Stian Jensen dannet et holding-selskap som kjøpte aksjene i Økoråd Evenskjer AS.