Nei til å gi ungdomsrådet begrenset forslagsrett: – Jeg hadde gjerne sett at vi fikk gjennomslag for dette

Til tross for tverrpolitisk ros av de unges engasjement valgte et stort flertall av politikerne å ikke åpne for å gi ungdomsrådet begrenset forslagsrett i kommunestyret og utvalg.

INNSER TAPET: Ole Martin Melbøe Nygård i Ungdomsrådet innser her at et flertall av politikerne stemte ned forslaget om begrenset forslagsrett.  Foto: Andreas Isachsen

– Jeg hadde gjerne sett at vi fikk gjennomslag for dette.

Ole Martin Melbøe Nygård
nyheter

Kun syv stemte for mens 28 valgte å følge kommunedirektør Hugo Thode Hansens tilrådning om ikke å åpne for ungdomsrådet til å komme med forslag.

Politikere fra de fleste partiene hadde ordet i saken, der flertallet valget å fokusere på det prinsipielle fremfor å vedta å følge ungdomsrådets ønske.