Vil ha slutt på vedlikehold i snegletempo

Kvæfjord Arbeiderparti mener den pågående oppgraderingen av veilysene i kommunen går for tregt.

Lysene på Vestersia brenner i fullt solskinn 

nyheter

Riktignok er lokalpartiet tilfreds som så langt er utført i deler av kommunen. Men i en årsmøteuttalelse påpeker de at det fortsatt er store mangler når det gjelder vedlikehold.

Man viser til at dårlig veibelysning er et stort trafikksikkerhetsproblem, og går i tillegg også ut over bolyst og trivsel i distriktene. I mange områder er veiene smale og trafikken av store og mindre kjøretøyer er betydelig. Samtidig ferdes det mange fotgjengere på disse veiene. Særlig føler barn og eldre folk seg svært utrygge når de ferdes på disse veiene under alle værforhold, skriver årsmøtet.