Slik vil Senterpartiet redde flytilbudet i Norge

Fem Senterpartiet-representanter på Stortinget har fremmet et forslag for å sikre at flytilbudet på kortbanenettet opprettholdes.

FORSLAGSSTILLER: Sandra Borch er blant representantene som fremmer flere forslag for å berge tilbudet på kortbanenettet.   Foto: Håkon Steinmo

nyheter

Widerøe varslet 17. februar at de vil kutte 4000 avganger i Norge årlig. Endringene skjer fra 4. mai i år, og Evenes rammes hardest ettersom rutene til Bodø og Andenes kuttes helt.

Dette vil Senterpartiet hindre gjennom kutt i avgiftene som legges på små passasjerfly.