Oppgraderer etter lekkasjer

Mandag vedtok formannskapet i Kvæfjord å bevilge 2,2 millioner kroner til oppgradering av tak og vegger ved Flesnes og Vik oppvekstsenter.

Illustrasjonsfoto: Atle Trondsen 

nyheter

Innstillingen, som videresendes kommunestyret for endelig behandling, lyder som følger:

«Kvæfjord kommunestyre vedtar å bevilge kr 2 243 000 eksklusive merverdiavgift til oppgradering av tak og innvendige oppgraderinger etter lekkasjer, på Flesnes oppvekstsenter og Vik oppvekstsenter».