Oppretter et nydyrkingsfond

Det er for lite midler i Kvæfjord kommunes næringsfond til å bidra tungt nok til nytt dyrka areal.

PRIORITERINGER Kvæfjords bønder har behov for mer dyrka mark, og får nå drahjelp fra et eget kommunalt fond.  Foto: Illustrasjon - Colourbox

nyheter

Formannskapet har derfor vedtatt, i tråd med kommunestyrets tidligere vedtak, å styrke tiltakene til nydyrking. Man finner at handlingsrommet for det kommunale næringsfondet er en smule begrenset. Tiltak bør derfor springe ut fra et særskilt nydyrkingsfond.

Les også: