Krystallklare meldinger til oppdrettsbransjen: – Ligg unna Gapøya

Formannskapet i Kvæfjord vil jobbe aktivt mot oppdrett ved Gapøya i munningen til Godfjorden. Tilbakemeldingene fra fiskerlagene og grunneiere går i samme retning.

  Foto: Illustrasjon

nyheter

Eidsfjord Sjøfarm ønsker som kjent å bygge to nye oppdrettslokaliteter i sundet mellom Hinnøya (Sortland kommune) og Gapøya (Kvæfjord kommune).

Politikerne i Kvæfjord er strengt tatt ikke høringsinstans i saken. Dette til tross for at de planlagte oppdrettsmerdene skal ligge bare noen meter fra grensa til Kvæfjord kommune, som tilfeldigvis også er fylkestingsgrensa. Men det stopper ikke lokalpolitikerne fra å synge ut. Tiltakshaver har bedt om innspill i forkant av prosessen, og den får de.