Disse er nyetablerte bedrifter

Alt fra turisme til regnskap.
nyheter

Naturguiding

Christian Dramsdahl er styreleder og daglig leder i nyetablerte Arctic Sea To Summits as. Styremedlem er Knut Eirik Dybdal. De skal drive med guiding, utleie av hytter og andre produkter.Akjekapital: 30.000 kroner. Årsregnskapet skal ikke revideres.

Regnskap

Ingrid Elisabeth Olvén har etablert Confi as. Hun skal drive med regnskapsføring og administrative tjenester. Aksjekapital: 30.000 kroner.