– Bygg ny skole med idrettshall

FAU ved Bergseng skole mener det blir en vinn-vinn situasjon å bygge ny idrettshall i tilknytning til ny Bergseng skole dersom denne blir bygd på tomten på Tofta.

STØTTER TOFTATOMTA: Gunn Ellen Krøtø, Ingeborg Bergum, Alf Jacob Salberg, Stian Evensen  Foto: Andreas Isachsen

nyheter

– En ny etterlengtet idrettshall vil bli et perfekt møtepunkt både for elever ved skolen og de mange lag og foreninger på nordsiden av byen som sliter med å få nok treningtider i andre av byens haller, sier Gunn-Ellen Krøtø i FAU-styret ved Bergseng skole.

– Ikke benytt nåværende tomt

De har kommet med innspill til Nye Bergseng skole til utvalg for oppvekst og kultur sitt møte 19. mars og kommunestyrets møte 26. mars.