William (15) og Ole Martin (17) fra Harstad er valgt inn i ungdommens fylkesråd

16. februar valgte ungdommens fylkesting medlemmer til ungdommens fylkesråd i Troms og Finnmark. William Leiknes Kleming (15) og Ole Martin Melbøe Nygård (17) ble valgt som representanter fra Harstad.

FYLKESRÅDET: Her er representantene i ungdommens fylkesråd i Troms og Finnmark. Kleming nummer to fra venstre, Nygård nummer fire fra venstre.  Foto: Privat

nyheter

Ungdommens fylkesråd skal arbeide for å ivareta ungdoms interesser i fylkespolitikken og sørge for at ungdom blir hørt. Som et rådgivende organ for Troms og Finnmark fylkeskommune har rådet rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom.

Vil skape det beste fylket for unge

William Kleming ble i høst valgt som nestleder i Harstad ungdomsråd, og er i tillegg elevrådsleder på Seljestad ungdomsskole. 15-åringen sier at han synes det er interessant å bli valgt inn i ungdommens fylkesråd.