Lånegjelda nærmer seg 3 milliarder: – Bare Hammerfest kommune ligger høyere enn Harstad

Harstad kommune har en lånegjeld på nesten 3 milliarder kroner.

FORSIKTIGHET: Rådmann Hugo Thode Hansen maner politikerne til å være forsiktig med investeringer i tiden fremover.  Foto: Turid Ingebrigtsen

nyheter

Det bekymrer kommunedirektør Hugo Thode Hansen.

– Kommunene vi sammenligner oss med har i gjennomsnitt 790 millioner mindre i gjeld enn oss. Bare Hammerfest kommune ligger høyere enn Harstad i lånegjeld, men så har de eiendomsskatteinntektene fra Melkøya, sier Hansen.