Harstad kommune med millionunderskudd på driften. – Liker ikke utviklingen

Etter flere år med solide driftsoverskudd la regnskapsenheten torsdag fram tall som bekymrer kommunaldirektør Hugo Thode Hansen.

UNDERSKUDD: Harstad kommune gikk med en million i underskudd i 2019. Jeg liker det ikke, men det er ingen krise selv om grep må tas, sier Hugo Thode Hansen.  Foto: Andreas Isachsen

nyheter

– Vi liker ikke at vi er der i dag at utgiftene og inntektene er noenlunde like stor, inntekter bør naturligvis være noe større enn utgiftene, sier Hansen som en kommentar til nøkkeltallene i regnskapet for 2019.

– Bedre budsjettdisiplin

Disse tallene viser inntekter på 2.214 milliarder kroner mens driftsutgiftene endte på 2.204 milliarder. Sum netto finansutgifter beløper seg til 116 millioner, mens en motpost for avskrivninger på 105 millioner gir et netto driftsresultat på 1 million kroner.